Αρχές και προσωπικό


Εφορευτική Επιτροπή:
Πρόεδρος:
Θεόδωρος Παπαγγελής
Τακτικά Μέλη: Ιωάννης (Ζηζιούλας) Μητροπολίτης ΠεργάμουΒασίλειος Χ. Πετράκος,  Αντώνιος Ρεγκάκος, Χρύσα Μαλτέζου, Μιλτιάδης Χατζόπουλος

Αναπληρωματικά ΜέληΑλέξανδρος Νεχαμάς

ΕπόπτηςΑντώνιος Ρεγκάκος

Διευθύνων:
Αθανάσιος Στεφανής (τηλ. 210 3664 632), e-mail: stefanis@academyofathens.gr

Ερευνητικό Προσωπικό:
Αλεξάνδρα Ροζοκόκη (τηλ. 210 3664 631), e-mail: rozok@academyofathens.gr
Ελένη Παππά (τηλ. 210 3664 633), e-mail: epappa@academyofathens.gr
Ιωάννης Τελέλης (τηλ. 210 3664 657), e-mail: itelelis@academyofathens.gr
Ευσταθία (Έφη) Παπαδόδημα (τηλ. 210 3664 666), e-mail: epapadodima@academyofathens.gr 

Eπιστημονικοί Συνεργάτες (άμισθοι): 
Κωνσταντίνος Οικονομάκος, τ. Διευθυντής
Νίκος Μανουσάκης, μεταδιδακτορικός ερευνητής, e-mail: nmanousakis@academyofathens.gr

Διοικητικός Υπάλληλος

Σπυρίδων Δημητρουλάκης (τηλ. 210 3664 654) spyrosdim@academyofathens.gr