Σεμινάριο ΚΕΕΛΓ Ακαδημίας Αθηνών 2017-2018


Μέγαρο Ακαδημίας Αθηνών, Ανατολική αίθουσα (Πανεπιστημίου 28, Αθήνα)

Επιστημονική Υπεύθυνη: Έφη Παπαδόδημα

Η θεματική του Σεμιναρίου για το έτος 2017-2018 (Οκτώβριος-Ιούνιος) ορίζεται ως ‘Νέες προσεγγίσεις στο αρχαίο έπος’. Θα διερευνηθεί ευρύ φάσμα ζητημάτων ποιητικής, διακειμενικότητας και πρόσληψης του αρχαϊκού, ελληνιστικού και αυτοκρατορικού έπους. Οι ομιλητές που θα συμμετάσχουν είναι οι εξής: Egbert Bakker (Professor of Classics, Yale University); Anton Bierl (Professor für Griechische Philologie, University of Basel); Margalit Finkelberg (Professor of Classics [Emerita], Tel Aviv University); Gregory Hutchinson (Regius Professor of Greek, University of Oxford); Filippomaria Pontani (Professore Associato, Università Ca’Foscari, Venezia); Ορέστης Καραβάς (Επίκουρος Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου); Ευάγγελος Καρακάσης (Αναπληρωτής Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων); Κατερίνα Καρβούνη (Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, ΕΚΠΑ); Μιχαήλ Πασχάλης (Ομότιμος Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης); Χρήστος Τσαγγάλης (Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, ΑΠΘ)

 

Πρόγραμμα 2018

 

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου, 5-7 μμ

Elton Barker (Reader in Classical Studies, The Open University, UK):
Swift-footed Achilles and the founding of dissent (Περίληψη)

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου, 5-7 μμ

Ορέστης Καραβάς (Επίκουρος Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου):
Κολλούθου Ελένης Αρπαγή και Τριφιοδώρου Ιλίου άλωσις: ένα prequel και ένα sequel από την Ύστερη Αρχαιότητα

Πέμπτη, 15 Μαρτίου, 5-7 μμ

Ευάγγελος Καρακάσης (Αναπληρωτής Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων):
Σύγχρονες προσεγγίσεις στο Φλαβιανό έπος: ενδοκειμενικότητα και διακειμενικότητα στην Αχιλληίδα του Στατίου

Πέμπτη, 29 Μαρτίου, 5-7 μμ

Margalit Finkelberg (Professor of Classics Emerita, Tel Aviv University):
Homer and Traditional Poetics (Περίληψη)

Πέμπτη, 26 Απριλίου, 5-7μμ

Filippomaria Pontani (Professore Associato di Filologia Classica, Universita Ca'Foscari di Venezia):
Μια περίπλοκη χειρονομία: ο Αχιλλέας, ο Πρίαμος και η τελευταία ραψωδία της Ιλιάδας (Περίληψη)

*Τετάρτη*, 23 Μαΐου, 5-7μμ

Gregory Hutchinson (Regius Professor of Greek, University of Oxford): 
Motion
(Narrative in hexameter poetry is full of people, animal, gods, and things in motion: people leaping or slowly retreating, horses running, spears being thrown . . . But critics have not been greatly interested by all this lively and meaningful action. Looking closely at this aspect of literature seems to give a new dimension to reading, and raises questions of how literary language presents the visual and the physical. But mental aspects intersect: motion often results from or expresses thought and feeling, and metaphors of motion are very commonly used for mental events.
The talk will look particularly at Homer, Apollonius, and Ovid; there may be some pictures too.)

Πέμπτη, 14 Ιουνίου, 6-8μμ

Egbert Bakker (Professor of Classics, Yale University): 
Justice and Revenge in the Odyssey

(This lecture offers a reading of the Odyssey that places emphasis on the wrath of Poseidon as a factor in the structure of the poem’s plot. Even though the god does not play a role as character in the second half of the poem, his wrath against Odysseus is apparent in the presence of the Suitors in Odysseus’ house and in the problems resulting from their death. The inland journey that Odysseus has to undertake after the action of the poem ends is a direct consequence of the murder. This scenario, which revolves around revenge and leaves the poem’s plot open-ended, is set against the folktale pattern of the ‘returning husband’ in which the killing of the suitor(s) of the returning hero’s wife is presented as a case of justice done which brings the plot to closure. The presence of both scenarios is studied in light of the Odyssey’s ambition to transcend its folktale roots and present itself as heroic epic poetry.)

Πέμπτη, 21 Ιουνίου, 6-8μμ

Anton Bierl (Professor für Griechische Philologie, University of Basel): 
The Funeral Games in Iliad 23 as a mise en abyme: Agonistic Excess and Its Ritual Resolution in Hero Cult