Σεμινάριο ΚΕΕΛΓ Ακαδημίας Αθηνών 2016-2017


Μέγαρο Ακαδημίας Αθηνών, Ανατολική αίθουσα (Πανεπιστημίου 28, Αθήνα)

Επιστημονική Υπεύθυνη: Έφη Παπαδόδημα

Η θεματική του μηνιαίου σεμιναρίου για το έτος 2016-2017 ορίζεται ως ‘Αρχαίο Δράμα και λαϊκή ηθική’. Εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους η αρχαία Ελληνική τραγωδία και κωμωδία προσεγγίζουν ζητήματα ῾καθημερινής᾽ ηθικής συμπεριφοράς, στάσεων και προδιαθέσεων. Το εν λόγω θέμα αναπόφευκτα επεκτείνεται στη διερεύνηση της ουσίας κεντρικών ηθικών αξιών ή κατηγοριών του κλασικού πολιτισμού, κατά κανόνα πολύπλευρων και ενίοτε αντιφατικών, και ευρύτερων προβληματισμών της πόλεως, όπως αυτά ενσωματώνονται και διαπλέκονται στη θεατρική πραγμάτευση του μυθικού παρελθόντος ή μύθων με έντονα στοιχεία επικαιρότητας. Δευτερευόντως, αξίζει να γίνει μνεία στον τρόπο με τον οποίον άλλες κλασικές πηγές, κυρίως φιλοσοφικές, αλληλεπιδρούν με τους σχετικούς προβληματισμούς του δράματος. 

Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017, 5-7μμ

Κατερίνα Καρβούνη (Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, ΕΚΠΑ):
Κόιντος Σμυρναίος: οι Μεθ᾽ Όμηρον λόγοι, τα ομηρικά έπη, και ο τρωικός μυθολογικός κύκλος (Περίληψη)

Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017, 5-7μμ

Μιχαήλ Πασχάλης (Ομότιμος Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης):
Οι σχέσεις του ρωμαϊκού έπους με το ελληνικό έπος της ύστερης αρχαιότητας: πέρα από τη φιλολογική διαμάχη (Περίληψη)

Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017, 5-7μμ

Χρήστος Τσαγγάλης (Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, ΑΠΘ):
Το ησιόδειο έπος: ειδολογικά και ερμηνευτικά ζητήματα

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017, 6-7:30μμ

Ιωάννα Καραμάνου (Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
(Επανα)προσδιορίζοντας την ευγένεια: Ο Ευριπίδης και η ιδεολογία της κλασικής Αθήνας

Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017, 5-7 μμ

Ruth Scodel (Professor of Greek and Latin, University of Michigan)
Character and Situational Attribution in Tragedy at the End of the Fifth Century

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017, 5-7 μμ

Angus Bowie (Emeritus Fellow, The Queen's College, University of Oxford)
Where do we find popular morality in Greek drama?

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017, 5-7 μμ

Jon Hesk (Senior Lecturer in Greek & Classical Studies, University of St Andrews)
The Interrogation of Heuristics and Biases in Greek Drama

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017, 5-7 μμ

Ineke Sluiter (Professor of Classics, Leiden University)
Anchoring Innovation

Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017, 5-7 μμ

Μαίρη Γιόση (Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, ΕΚΠΑ)
"Ανθρώπινα δικαιώματα" και αρχαία ελληνική τραγωδία

Πέμπτη, 16 Φεβρουάριου 2017, 5:30-7 μμ

Βάιος Λιαπής (Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου)
Οικονομία, τυραννίδα και ηθική στον Οιδίποδα Τύραννο και στους Επτά επί Θήβας

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017, 5-7 μμ

Λουκία Αθανασάκη (Καθηγήτρια Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης)
Λατρεία, τέχνη και πολιτική στον Ερεχθέα του Ευριπίδη

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2017, 5-7 μμ

Ιωάννης Κωνσταντάκος (Αν. Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, ΕΚΠΑ)
Παραμύθι και πολιτική στην αρχαία κωμωδία

 

Πρόγραμμα 2016

 

Πέμπτη, 8 Δεκέμβριου 2016, 5-7 μμ

Ανδρέας Μαρκαντωνάτος (Αν. Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου):
Ηθική ανωτερότητα και πολιτικός κυνισμός στον Ηρακλή του Ευριπίδη 

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016, 5-7 μμ

Ιωάννης Περυσινάκης (Ομ. Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων):
Από την παλαιά διαμάχη φιλοσοφίας και ποίησης: Αρχαϊκές ηθικές αξίες και πολιτική συμπεριφορά στους Βατράχους του Αριστοφάνη

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016, 5-7 μμ

Douglas Cairns (Professor of Classics, University of Edinburgh):
Mind, body, and metaphor in Euripides’ Hippolytus

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016, 6-8 μμ

Patrick Finglass (Professor of Greek, University of Nottingham):
A new papyrus on Sophocles’ Tereus