Ανακοινώσεις

Κατόπιν αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, αποφασίζεται η προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της βιβλιοθήκης για το κοινό.