Ανακοινώσεις


Σας ενημερώνουμε ότι το Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης θα παραμείνει κλειστό για το κοινό την Παρασκευή 17.11.2017

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 20/11/2017, το Αναγνωστήριο θα κλείσει στις 13.30 λόγω εσωτερικών διοικητικών διαδικασιών