Ανακοινώσεις


Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή για το κοινό, από τις 25.12.2017 έως και τις 05.01.2018.