Κύρια Συλλογή


Η κύρια συλλογή περιέχει όλο το υλικό που αποκτάται από τη Βιβλιοθήκη με αγορές, ανταλλαγές και  δωρεές (έως 50 βιβλία).

Κατάλογος Βιβλιοθήκης Ακαδημίας Αθηνών