Κύρια Συλλογή


Η κύρια συλλογή περιέχει όλο το υλικό που αποκτάται με αγορές, ανταλλαγές και μικρές δωρεές (έως 50 βιβλία), από τη βιβλιοθήκη. Εμπλουτίζεται διαρκώς με σύγχρονο και παλαιό υλικό.

http://opac.academyofathens.gr/OPAC.html
http://opac.academyofathens.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/egwirtcl/targets.egw