Προσωπικό


Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Ειρήνη Τσούρη (210 3664790), ηλ. δ/νση: etsouri@academyofathens.gr

 

   Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Καταλόγων και Δανεισμού: Ελένη Μαστρογεωργίου (210 3664795), ηλ. δ/νση: mastroge@academyofathens.gr

                     Πολυξένη Τσελέκου (2103664725), ηλ. δ/νση: xtselekou@academyofathens.gr

 

    Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Προσκτήσεων: Αφροδίτη Σαμαρά (210 3664768), ηλ. δ/νση: afsamara@academyofathens.gr

                     Ελένη Αμοιραλή (2103664789), ηλ. δ/νση: eamiral@academyofathens.gr

                     Αργυρώ Κολιακουδάκη (2103664791) ηλ. δ/νση: akoliakoudaki@academyofathens.gr