Αρχεία


Η συλλογή αρχείων της Κεντρικής βιβλιοθήκης περιέχει κατά κανόνα αρχειακό υλικό που αποκτήθηκε μαζί με τις δωρεές προσωπικών βιβλιοθηκών επιφανών λογίων και ακαδημαϊκών.

 

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

- Αρχεία Ανδρέα Ανδρεάδη – Εμμανουήλ Ροΐδη (επιστολές, φωτογραφίες, χειρόγραφα)

- Αρχείο Αναστάσιου Σταμούλη (Θρακικά 1834-1943)

- Αρχείο Απόστολου Σαχίνη (επιστολές, χειρόγραφα, φυλλάδια, προσωπικά  αντικείμενα)

- Αρχείο Γρηγόριου Γ. Παπαδόπουλου (επιστολές, χειρόγραφα)

 

Για να μελετήσετε κάποιο αρχείο, επικοινωνήστε στο: library@academyofathens.gr.