Χρήσιμες Συνδέσεις


Δημόσιος Κατάλογος Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΙΤΟΣ - Ενιαίος Κατάλογος Συνεργατικού Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Κατάλογος Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού

Κατάλογος Βιβλιοθήκης Δημόκριτου

Κατάλογος Βιβλιοθήκης Βουλής των Ελλήνων

Κατάλογος Βιβλιοθήκης Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

Κατάλογοι Βιβλιοθήκης Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Κατάλογος Βιβλιοθήκης Εθνικού Θεάτρου

Κατάλογος Βιβλιοθήκης Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (Ε.Λ.Ι.Α)

Κατάλογος Βιβλιοθήκης Ελληνοαμερικανικής Ένωσης

Κατάλογος Βιβλιοθήκης Ιδρύματος Ευγενίδου

Κατάλογος Βιβλιοθήκης Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας

Κατάλογος Βιβλιοθήκης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Κατάλογοι Βιβλιοθηκών Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος - Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας - Ε.Κ.Τ.

Κατάλογος της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος - Λίλιαν Βουδούρη

Συλλογικός Κατάλογος της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής

Συλλογικός Κατάλογος Εθνικών Βιβλιοθηκών της Ευρώπης

Εθνικές Βιβλιοθήκες από όλο τον κόσμο