Οργανόγραμμα


Εφορευτική επιτροπή

Πρόεδρος: Χρήστος Ζερεφός
Μέλη: Αντώνιος Ρεγκάκος, Κωνσταντίνος Συνολάκης, Μανόλης Ι. Κορρές, Βασίλειος Ράπανος

 

Διεύθυνση Βιβλιοθήκης
 Αναπληρώτρια Προϊσταμένη : Ειρήνη Τσούρη

Τμήματα
          Τμήμα Προσκτήσεων 
           Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Αφροδίτη Σαμαρά     

                                                      Ελένη Αμοιραλή 

                                                      Αργυρώ Κολιακουδάκη 

          Τμήμα Καταλόγων και Δανεισμού
           Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Ελένη Μαστρογεωργίου

                                                      Πολυξένη Τσελέκου