Κλειστές Συλλογές


Οι κλειστές συλλογές περιλαμβάνουν μεγάλες δωρεές προσωπικών βιβλιοθηκών επιφανών λογίων και ακαδημαϊκών. Οι συλλογές διατηρούνται αδιάσπαστες στη Βιβλιοθήκη, φυλάσσονται ιδιαίτερα λόγω της σπανιότητας και της ιστορικής τους αξίας και η χρήση τους τελεί υπό ειδικό καθεστώς.

 

Δωρητές Βιβλιοθηκών

ο Βασιλεύς Γεώργιος Β'

Η εν Αθήναις Επιστημονική Εταιρεία

Ξενοφών Σιδερίδης

Ταμείον Ανταλλαξίμων Κοινοτικών και Κοινωφελών Περιουσιών

Γεώργιος Αρβανιτίδης

Ανθή Δ. Αιγινήτου - Αίγλη Δ. Μπότσαρη

Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή

Τέκνα Αναστασίου Κ. Σταμούλη

Αντώνιος Μανούσης

Παναγιώτης Αριστόφρων

Ναδίρα Σκυλίτση

Λεωνίδας Φιλιππίδης

Παναγιώτης Ζέπος

Ερρίκος Σκάσσης

Γρηγόριος Κασιμάτης

Φαίνη Χατζίσκου και Ιωάννα Βεργιοπούλου

Γεώργιος Πετρόπουλος

Έφη Κασιμάτη

Ξενοφών Ζολώτας

Περικλής Θεοχάρης

Κωνσταντίνος Τούντας

Απόστολος Σαχίνης

Μιχαήλ Σακελλαρίου

Jean Choisy

Γεώργιος Παπακώστας

Αθανάσιος Χ.  Στεργιόπουλος