Κλειστές Συλλογές


Οι κλειστές συλλογές περιλαμβάνουν μεγάλες δωρεές προσωπικών βιβλιοθηκών επιφανών λογίων και ακαδημαϊκών. Οι συλλογές αυτές μένουν αδιάσπαστες και ενιαίες στη Βιβλιοθήκη, φυλάσσονται ιδιαίτερα λόγω της σπανιότητας και της ιστορικής τους αξίας και η χρήση τους τελεί υπό ειδικό καθεστώς.

http://opac.academyofathens.gr/OPAC.html
http://opac.academyofathens.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/egwirtcl/targets.egw