Ψηφιακή Βιβλιοθήκη


http://digitallibrary.academyofathens.gr/

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη περιέχει τίτλους βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και χειρογράφων της συλλογής της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας. Τα τεκμήρια διατίθενται ελεύθερα στους χρήστες. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

  • Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών (1926-2014)
  • Πραγματείες της Ακαδημίας Αθηνών (1929-2014)
  • Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας
  • Ελληνική Βιβλιοθήκη
  • Βιβλιογραφίες E. Legrand
  • Καραμανλίδικα
  • Σχολικά βιβλία
  • Εκδόσεις των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης
  • Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  • Εφημερίδες και περιοδικά του 19ου αιώνα