Ψηφιακή Βιβλιοθήκη


Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη περιέχει περίπου 1.000 τίτλους βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και χειρογράφων της συλλογής της. Τουλάχιστον 320.000 σελίδες σπάνιου υλικού διατίθενται ελεύθερα στους ενδιαφερόμενους χρήστες. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: