Σεμινάριο


Σεμινάριο ΚΕΕΛΓ Ακαδημίας Αθηνών 2017-2018

 

Μέγαρο Ακαδημίας Αθηνών, Ανατολική αίθουσα (Πανεπιστημίου 28, Αθήνα)

 

Επιστημονική Υπεύθυνη: Έφη Παπαδόδημα

 

Η θεματική του Σεμιναρίου για το έτος 2017-2018 (Οκτώβριος-Ιούνιος) ορίζεται ως ‘Νέες προσεγγίσεις στο αρχαίο έπος’. Θα διερευνηθεί ευρύ φάσμα ζητημάτων ποιητικής, διακειμενικότητας και πρόσληψης του αρχαϊκού, ελληνιστικού και αυτοκρατορικού έπους. Οι ομιλητές που θα συμμετάσχουν είναι οι εξής: Egbert Bakker (Professor of Classics, Yale University); Anton Bierl (Professor für Griechische Philologie, University of Basel); Margalit Finkelberg (Professor of Classics [Emerita], Tel Aviv University); Gregory Hutchinson (Regius Professor of Greek, University of Oxford); Filippomaria Pontani (Professore Associato, Università Ca’Foscari, Venezia); Ορέστης Καραβάς (Επίκουρος Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου); Ευάγγελος Καρακάσης (Αναπληρωτής Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων); Κατερίνα Καρβούνη (Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, ΕΚΠΑ); Μιχαήλ Πασχάλης (Ομότιμος Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης); Χρήστος Τσαγγάλης (Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, ΑΠΘ)

 

Πρόγραμμα 2018

 

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου, 5-7 μμ

Elton Barker (Reader in Classical Studies, The Open University, UK):
Swift-footed Achilles and the founding of dissent (Περίληψη)

 

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου, 5-7 μμ

Ορέστης Καραβάς (Επίκουρος Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου):
Κολλούθου Ελένης Αρπαγή και Τριφιοδώρου Ιλίου άλωσις: ένα prequel και ένα sequel από την Ύστερη Αρχαιότητα

 

Πέμπτη, 15 Μαρτίου, 5-7 μμ

Ευάγγελος Καρακάσης (Αναπληρωτής Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων):
Σύγχρονες προσεγγίσεις στο Φλαβιανό έπος: ενδοκειμενικότητα και διακειμενικότητα στην Αχιλληίδα του Στατίου

 

Πέμπτη, 29 Μαρτίου, 5-7 μμ

Margalit Finkelberg (Professor of Classics Emerita, Tel Aviv University):
Homer and Traditional Poetics (Περίληψη)

 

Πέμπτη, 26 Απριλίου, 5-7μμ

Filippomaria Pontani (Professore Associato di Filologia Classica, Universita Ca'Foscari di Venezia):
Μια περίπλοκη χειρονομία: ο Αχιλλέας, ο Πρίαμος και η τελευταία ραψωδία της Ιλιάδας

 

*Τετάρτη*, 23 Μαΐου, 5-7μμ

Gregory Hutchinson (Regius Professor of Greek, University of Oxford): 
*Θα ανακοινωθεί*

 

Πέμπτη, 14 Ιουνίου, 5-7μμ

Egbert Bakker (Professor of Classics, Yale University): 
*Θα ανακοινωθεί*

 

Πρόγραμμα 2017

 

Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017, 5-7μμ

Χρήστος Τσαγγάλης (Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, ΑΠΘ):
Το ησιόδειο έπος: ειδολογικά και ερμηνευτικά ζητήματα

 

Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017, 5-7μμ

Μιχαήλ Πασχάλης (Ομότιμος Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης):
Οι σχέσεις του ρωμαϊκού έπους με το ελληνικό έπος της ύστερης αρχαιότητας: πέρα από τη φιλολογική διαμάχη (Περίληψη)

 

Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017, 5-7μμ

Κατερίνα Καρβούνη (Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, ΕΚΠΑ):
Κόιντος Σμυρναίος: οι Μεθ᾽ Όμηρον λόγοι, τα ομηρικά έπη, και ο τρωικός μυθολογικός κύκλος (Περίληψη)