Αρχείο Δελτίων


Περιεχόμενο του Αρχείου Δελτίων

Το Αρχείο Δελτίων περιέχει αποδελτιωμένο το γλωσσικό υλικό των χειρόγραφων συλλογών, αλλά και διαλεκτικό υλικό άλλων πηγών (περιοδικών, γλωσσαρίων, μελετών, λογοτεχνικών κειμένων κ.ά.). Σε κάθε δελτίο του Αρχείου αναφέρεται ο τύπος της λέξης (π.χ. γ'ρούν'), ο τόπος, όπου χρησιμοποιείται ο τύπος, και το λήμμα στο οποίο εντάσσεται ο τύπος (π.χ. γουρούνι). Επίσης, στο δελτίο γίνεται ακριβής αναφορά της πηγής από όπου αποδελτιώθηκε ο τύπος (π.χ. αριθμός χειρογράφου και σελίδα, λεπτομερής βιβλιογραφική παραπομπή, αν πρόκειται για έντυπη πηγή κ.λπ.). Συνήθως στο δελτίο αναφέρονται και άλλες πληροφορίες, σχετικές με την ετυμολογία, τη σημασία, τη χρήση της λέξης κ.ά., καθώς και χαρακτηριστικά παραδείγματα της χρήσης της.

Τα δελτία είναι αρχειοθετημένα αλφαβητικά κατά λήμμα. Έτσι π.χ. στον τύπο-λήμμα γουρούνι εντάσσονται όλοι οι διαλεκτικοί τύποι της λέξης που έχουν αποδελτιωθεί, π.χ. 'γ'ρούν', γουρούν', 'ουρούν', γκουρούνι κ.λπ..

 

Έκταση του Αρχείου Δελτίων

Η δημιουργία του άρχισε με την ίδρυση του Κέντρου και είναι χωρισμένο σε τρία τμήματα:

α) το τμήμα στο οποίο έχουν αρχειοθετηθεί τα τυπωμένα λήμματα του Λεξικού (α - δαχτυλωτός) και αριθμεί 325.000 δελτία περίπου.

β) το Παράρτημα, στο οποίο έχει αρχειοθετηθεί συμπληρωματικό υλικό για τα τυπωμένα λήμματα, που συγκεντρώθηκε μετά την έκδοσή τους. Αριθμεί περίπου 400.000 δελτία και συνεχώς εμπλουτίζεται.

γ) το κύριο τμήμα του Αρχείου, που περιλαμβάνει τα λήμματα από το λήμμα δε και εξής. Περιέχει περίπου 3.700.000 δελτία και εμπλουτίζεται διαρκώς με νέο υλικό.

 

Κατάσταση του Αρχείου Δελτίων και ψηφιοποίησή του

Ο μόνος τρόπος διάσωσης του Αρχείου είναι η ψηφιοποίηση των δελτίων. Η σάρωση και η τεκμηρίωσή τους όμως δεν είναι απλή. Οι δυσκολίες προέρχονται από τους εξής παράγοντες: το ανομοιόμορφο μέγεθος των δελτίων, την ποικίλη ποιότητα χαρτιού, τη χειρόγραφη μορφή και τη μεγάλη ποικιλία γραφικών χαρακτήρων και τρόπων γραφής, την ποικίλη κωδικοποίηση-συντομογράφηση των πληροφοριών και κυρίως τη φθορά που έχει υποστεί το υλικό από την πάροδο του χρόνου. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι πολλά από τα παλαιότερα δελτία, ιδιαίτερα αυτά που αποδελτιώθηκαν στα χρόνια της γερμανικής κατοχής, είναι γραμμένα σε μικρά τμήματα χαρτιού, σε ώες εφημερίδων, σε ψηφοδέλτια, σε ήδη τυπωμένο χαρτί κ.λπ. Στην παρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί η σάρωση του συνόλου των δελτίων υπό μορφήν εικόνων .jpg, και βρίσκεται σε εξέλιξη η τεκμηρίωσή τους.

Δείγμα του αρχείου δελτίων είναι διαθέσιμο εδώ