Αρχές και Προσωπικό


ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΜΑΤΩΝ

Eφορευτική Eπιτροπή

Πρόεδρος:   Θανάσης Βαλτινός

Tακτικά μέλη: Θανάσης Βαλτινός, Αντώνιος Ρεγκάκος, Μιχαήλ Τιβέριος, Θεόδωρος Παπαγγελής, Χριστόφορος Χαραλαμπάκης

Eπόπτης: Χριστόφορος Χαραλαμπάκης

Διευθύνουσα:
Ιωάννα Μανωλέσσου, E-mail: manolessou@academyofathens.gr , Τηλ. 211 2111 001

Eρευνητικό Προσωπικό:

Ερευνητές Α' βαθμίδας

 

Ερευνητές Β' βαθμίδας

Μαρία Βραχιονίδου, E-mail: vrachionidou@academyofathens.gr, Τηλ. 211 2111 023
Ελένη Παπαδοπούλου, E-mail: e_papad@academyofathens.gr, Τηλ. 211 2111 026
Νικόλαος Μουτζούρης, E-mail mutzuris@academyofathens.gr, Τηλ. 211 2111 014

 

Ερευνητές Γ' βαθμίδας

Κωνσταντίνος Κακαρίκος, Ε-mail: kkakarikos@academyofathens.gr, Τηλ. 211 2111 015
 

Διοικητικό Προσωπικό:

Δημήτριος Γκαραλιάκος, Ε-mail: dgaraliakos@academyofathens.gr, Τηλ. 211 2111 006
Αγγελική Παπαδοπούλου, E-mail: apapadopoulou@academyofathens.gr, Τηλ. 211 2111 011

 

Eπιστημονικοί Συνεργάτες (άμισθοι): 
Χριστίνα Μπασέα-Μπεζαντάκου, τ. Διευθύντρια