Οι συντάκτες του Λεξικού ως σήμερα


Μέλη του Κέντρου έχουν διατελέσει κορυφαίοι μελετητές της ελληνικής γλώσσας και φιλολογίας, όπως ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης, ο Κωνσταντίνος Άμαντος, ο Ιωάννης Κακριδής, ο Νικόλαος Ανδριώτης, ο Δημήτριος Γεωργακάς, ο Στυλιανός Καψωμένος κα.

Μέχρι το 1992, οι ερευνητές του Κέντρου ονομάζονταν συντάκτες, ενώ από το 1992 κ.εξ. ονομάζονται ερευνητές, σύμφωνα με το ν. 1514/1985. Κατά χρονική σειρά διορισμού ως συντάκτες ή ερευνητές έχουν εργαστεί στο ΙΛΝΕ οι εξής: Εμμανουήλ Πεζόπουλος (1909-11), Αθανάσιος Μπούτουρας (1909-11), Ιωάννης Λουλάκις (1911-12), Ιωάννης Τσικόπουλος (1911-12), Φαίδων Κουκουλές (1911-26), Νικόλαος Δεκαβάλλας (1911-17), Σταμάτιος Ψάλτης (1913-20), Μιχαήλ Στεφανίδης (1913-26), Μανόλης Τριανταφυλλίδης (1913-1917), Κωνσταντίνος Άμαντος (1914-24), Ιωάννης Βογιατζίδης (1914-25), Βασίλειος Φάβης (1914-40), Στίλπων Κυριακίδης(1914-18), Δημοσθένης Οικονομίδης (1914-26), Άνθιμος Παπαδόπουλος (1914-32), Πέτρος Φουρίκης (1914-29), Ανδρέας Δαλέζιος (1915-18), Στυλιανός Δεινάκις (1916-33), Γεράσιμος Σαλβάνος (1917-20), Χρίστος Παντελίδης (1919-38), Αντώνιος Σιγάλας (1920-26), Μιχαήλ Δένδιας (1921-26), Γεώργιος Αναγνωστόπουλος (1921-27), Ιωάννης Κακριδής (1924-26 και 1929-30), Αντώνιος Χατζής (1928-34), Νικόλαος Ανδριώτης (1928-44), Γεώργιος Κουρμούλης (1932-49), Ιωάννης Πούλος (1932-67), Δημήτριος Γεωργακάς (1934-46), Κωνσταντίνος Ρωμαίος (1937-1962), Στυλιανός Καψωμένος (απεσπασμένος από το 1937 και μόνιμος 1942-44), Διονύσιος Τριβόλης (1941- 44), Σταμάτιος Καρατζάς (1941-46), Ιωάννης Καλλέρης (απεσπασμένος από το 1944 και μόνιμος 1951-64), Δικαίος Βαγιακάκος (1945-80), Σταύρος Μάνεσης (απεσπασμένος 1946-53 και μόνιμος 1954-73 ως ), Αθανάσιος Κωστάκης (1954-70), Αναστάσιος Καραναστάσης (1954- 71), Νικόλαος Κοντοσόπουλος (1956-90), Δημήτριος Κρεκούκιας (1956-84), Ευάγγελος Ρούσσος (1964-69), Τίτος Γιοχάλας (1971- 82), Αναστασία Κατσίκη (1972-86), Ελευθερία Γιακουμάκη (1972-2007), Γεώργιος Ντελόπουλος (1973-90), Σταύρος Κατσουλέας (1974-2009), Μαρία Φλωριά-Μήλα (1974- 84), Αντώνιος Μπουσμπούκης (1975-88), Αικατερίνη Φλεριανού (1975), Χριστόφορος Χαραλαμπάκης (1977-83) Χριστίνα Μπασέα (1978 κ.εξ.), Αθανάσιος Νάκας (1981- 1998), Άγγελος Αφρουδάκης (1984 κ.εξ., ο πρώτος ερευνητής του Αρχείου Τοπωνυμίων και Κυρίων Ονομάτων), Γεώργιος Τσουκνίδας (1985 κ.εξ.), Νικόλαος Μουτζούρης (1985 κ.εξ.), Αικατερίνη Τζαμάλη (1996 κ.εξ.), Νικόλαος Παντελίδης (1996-1999), Χρυσούλα Καραντζή-Ανδρειωμένου (2001 κ.εξ), Ιωάννα Μανωλέσσου (2001-2005, 2009 κ. εξ.), Αγγελική Ευθυμίου (2003-2005), Ευγενία Μαγουλά (2003-2006), Σταμάτης Μπέης (2003 κ.εξ.), Γραμματική Κάρλα (2003-2007), Μαγδαληνή Κωνσταντινίδου (απεσπασμένη 2001-2007 και μόνιμη 2008 κ. εξ.), Γεωργία Κατσούδα (2009 κ. εξ.).