Παλαιότεροι Διευθυντές και Αρχισυντάκτες


Διευθυντές και Αρχισυντάκτες του Λεξικού υπήρξαν οι :

 • Πέτρος Παπαγεωργίου (1911- 14)
 • Παναγής Λορεντζάτος (1914-23)
 • Κωνσταντίνος Άμαντος (1924-25)
 • Ιωάννης Βογιατζίδης (1925-26)
 • Φαίδων Κουκουλές (1926-31)
 • Άνθιμος Παπαδόπουλος (1932-53)
 • Δικαίος Β. Βαγιακάκος (Διευθύνων 1954-55)
 • Ιωάννης Καλλέρης (1955-64)
 • Ιωάννης Πούλος (Διευθύνων 1964-67)
 • Δικαίος Β. Βαγιακάκος (1967- 80)
 • Μενέλαος Τουρτόγλου (Διευθύνων 1980-81)
 • Δημήτριος Κρεκούκιας (Διευθύνων 1981-82 και Διευθυντής 1982-84)
 • Νικόλαος Κοντοσόπουλος (Διευθύνων 1985-89 και Διευθυντής 1989-91)
 • Ελευθερία Γιακουμάκη (Διευθύνουσα 1991-2000, Διευθύντρια 2001-2006, Διευθύνουσα 2006-2007)
 • Χριστίνα Μπασέα-Μπεζαντάκου (2007-2013)