Συνεργασίες


Το Κέντρο συνεργάζεται σε μόνιμη βάση με τους ακόλουθους φορείς:

Συχνή και και στενή είναι η συνεργασία του και με:

  • Τοπικά πολιτιστικά σωματεία και οργανώσεις
  • Δήμους της χώρας
  • Δημόσιες Υπηρεσίες