Αρχείο Τοπωνυμίων


Στο Αρχείο Τοπωνυμίων και Κυρίων Ονομάτων από το 1984 κ.ε. έχει δημιουργηθεί ψηφιακή Τοπωνυμική Βάση Δεδομένων. Σε αυτήν οργανώνονται τα τοπωνύμια που περιλαμβάνονται στις χειρόγραφες γλωσσικές συλλογές του Κέντρου, τα οποία υπολογίζονται περίπου σε 200.000. Το υλικό αυτό είναι σχεδόν όλο ανέκδοτο και αποτελεί τη μεγαλύτερη ίσως συλλογή στην Ελλάδα, ενώ αυξάνεται κατά 3.000 τοπωνύμια περίπου ανά έτος. Μέχρι τώρα έχουν εισαχθεί στη Βάση Δεδομένων 170.000 περίπου τοπωνύμια. Μελλοντικά προγραμματίζεται να προστεθούν και τοπωνύμια από έντυπες πηγές, ώστε να δημιουργηθεί πληρέστατο τοπωνυμικό corpus.