Βιβλιοθήκη Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων


H ερευνητική βιβλιοθήκη του Κέντρου αποτελεί τμήμα της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών. Ειδικεύεται στην ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία γύρω από γλωσσικά θέματα, με έμφαση στη διαλεκτολογία, την ιστορική γλωσσολογία, την λεξικογραφία και την συγχρονική και διαχρονική περιγραφή της ελληνικής γλώσσας. Διαθέτει επίσης αρκετές σειρές τοπικών περιοδικών εκδόσεων, χρήσιμων για τη συλλογή διαλεκτικού υλικού.

Σε ιδιαίτερο χώρο φυλάσσεται πολύτομο αρχείο με άρθρα και ανάτυπα διαλεκτολογικού περιεχομένου.