ΒΑΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ


Πρόκειται για πιλοτική προσπάθεια διάσωσης των δελτίων του Αρχείου του Ι.Λ.Ν.Ε., όπως αυτά βρίσκονται αποδελτιωμένα από τα χειρόγραφα. Τα δελτία αποτελούν το βασικό υλικό σύνταξης των λημμάτων του Λεξικού.

Ενδεικτικά:

Λήμμα δεινά φωτ.δεινά 1, φωτ. δεινά 2, φωτ. δεινά 3
Λήμμα δέηση φωτ.δέηση 1, φωτ. δέηση 2, φωτ. δέηση 3
Λήμμα μαΐστρα φωτ.μαϊστρα 1
Λήμμα μόλις φωτ.μόλις 1, φωτ. μόλις 2, φωτ. μόλις 3